Satsar på fastigheter längs Norrlandskusten
Diös Fastigheter AB har sitt huvudkontor i Östersund och flera lokalkontor i Norrland och Dalarna. VD Christer Sundin ser en ljus framtid för Norrlands städer och tycker det är viktigt att satsa på ett bra fastighetsbestånd av bostäder, industri-, kontors-, och butikslokaler.
Diös är ett företagsnamn som tidigare ägdes av AP, men den enda kopplingen idag är att Diös äger några av de fastigheter som AP ägde förr. VD Christer Sundin har en bakgrund i Åre centrum, ett företag han drev tillsammans med Erik Paulsson. Under tiden i Åre växte en tanke om att arbeta med hela Norrland som arbetsfält fram. Efter några affärer med AP där Christer Sundin och Erik Paulsson köpte fastigheter i Mora, Falun, Borlänge och Gävle startade de upp ett nytt bolag sommaren 2005 med de välrenommerade och välkända företagsnamnet Diös som de fått överta.

2006 introducerades bolaget på börsen och idag har de ett bestånd på 4 miljarder. Företaget har huvudkontor i Östersund och flera andra lokalkontor och 45 anställda. Deras verksamhet består av att hyra ut bostäder och lokaler till företag. Av sina 600 000 kvm uppdelat på 27 fastigheter står kontorslokaler för den största andelen på 40 %, industrifastigheter för 18%, lägenheter 10% och butikslokaler för 15 %. Resterande del består av skolor och parkeringsgarage.
- Vi arbetar för att bygga upp ett bestånd av fastigheter, främst i de städer i Norrland och Dalarna där vi ser en tillväxt, säger Christer Sundin.

Diös Fastigheter förvaltar inte bara fastigheter, de förädlar också. Senast gjorde de om de gamla TV-huset i Luleå till ett helt hus för Luleå Tekniska förvaltning. De senaste fyra- fem åren har det varit en kraftig värdestegring på fastigheter och en bra konjunktur i Norrland, framförallt längs kusten och i städerna. Därför tror Christer Sundin att framtiden för fastighetsmarknaden är ljus.
- Jag ser väldigt stora expansionsmöjligheter för Norrland i ett långt perspektiv, säger Christer Sundin.

Diös Fastigheter AB

Bransch:
Fastighet

Telefon: 070-688 72 83


Email:
christer.sundin@dios.se

Hemsida:
www.dios.se

Adress:
Diös Fastigheter AB
Box 188
83122 Östersund

| 13 SENASTE FÖRETAGEN